Oslo og Akershus

Kunstner i etableringsfasen

Formålet med etableringsstipendet er å bidra til at yngre kunstnere i etableringsfasen kan etablere seg i Oslo. Alle typer etableringsutgifter og investeringer er relevante. Oslo kommunes stipendordning skal sikre kvalitet, nyskap... Les mer

Oslo og Akershus

Leiums legat

Formål: Yter støtte til fordel for hjerte- og lungesyke, blinde, døve og mennesker med funksjonshemning, og diakonalt menighetsarbeid for å ivareta mennesker som har kommet i en vanskelig situasjon. Utdelinger skal fortrinnsvis sk... Les mer

Oslo og Akershus

Løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak

Kunstnere, kulturaktører, organisasjoner, institusjoner og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet kan søke. Ordningen forutsetter at tiltaket har profesjonelle medvirkende.Ved tildeling av tilskudd vektlegges bl.a. at tiltaket... Les mer

Oslo og Akershus

Lørenskog kommunes kulturstipend

Kulturstipendet for Lørenskog kommune kan søkes av enkeltpersoner som gjennom yrke eller fritid deltar aktivt i Lørenskog kommunes kulturliv og/eller har gjort seg bemerket innen sin kultur- eller idrettsgren på en måte som har elle... Les mer

Oslo og Akershus

Munch- og Vigelandsstipend

Munch- og Vigelandsstipendet gis primært til forskning på Munch- og Vigelands kunst. Det kan også gis stipend til forskning på Oslo kommunes øvrige kunst- og kultursamlinger eller til nyskapende formidling av Munch- og Vigelands kun... Les mer

Oslo og Akershus

Nannestad kommunes kulturstipend

Til gjennomføring av kulturarbeidsoppgaver, utdannelse eller perfeksjonering for kulturinnsats. Kan tildeles personer som har bobel i kommunen. Søknaden må inneholde en plan for bruk av midlene. Vanligvis blir det tildelt inntil fir... Les mer

Oslo og Akershus

Nesodden kommunes kulturstipend

Til en enkeltperson eller organisasjon for innsats utover det vanlige innenfor kultur- og idrettsliv på Nesodden, og som med sin innsats er med på å gjøre Nesodden kjent. Kulturstipendet er ment som en inspirasjon til videre utdanni... Les mer

Oslo og Akershus

Nils Jarle og Olav Olsens legat

Til diakonalt arbeid i prestegjeldene i Ski kommune, med særlig vekt på forebyggende arbeid for ungdom og andre grupper i utsatte miljøer. Til utdeling omkring kr 30.000. Les mer