Oslo og Akershus

Olav Thoresen og hustru Johanne Thoresens fond

Formål: Understøttelse (pengegaver) til verdige trengende håndverksborgere av Oslo, deres enker og barn de etterlater seg, som er under 18 år. Når særlige grunner taler for det kan økonomisk støtte også ytes i form av bidrag til dri... Les mer

Oslo og Akershus

Oslo Katedralskoles felleslegat

Til tidligere elever fra skolen som har fullført og bestått eksamen (ikke privatister). Søkere må: A) ikke ha gått ut fra skolen lengre enn 3 år tilbake. B) ha kommet inn og begynt et fagstudium, herunder ha bestått forberedende prø... Les mer

Oslo og Akershus

Oslo kemnerkontors legater

For alle legater rettet mot privatpersoner, er det krav om søkeren har vært folkeregistrert som bosatt i Oslo de siste tre årene. Sammenslåtte legater til økonomisk vanskeligstilte i Oslo: ► Sosiallegat til økonomisk vanskeligs... Les mer

Oslo og Akershus

Oslo kommunes idrettsstipend

Ifølge statuttene kan Oslo kommunes idrettsstipend etter søknad tildeles aktive idrettsutøvere eller administratorer for særlig fremtredende innsats på sine områder. Stipendiet kan også utdeles til aktive idrettsutøvere som ønsker å... Les mer

Oslo og Akershus

Oslo Kvinnelige Handelsstands Forenings Stiftelse

Oslo Kvinnelige Handelsstands Forenings Stiftelse har som formål å bidra til å ivareta den kvinnelige handelsstands interesser i Oslo på en måte som er tilpasset dagens samfunnsliv. Midler kan utdeles til forening/institusjon i O... Les mer

Oslo og Akershus

Oslohandelens Utdanningslegat

Kandidatertil masteroppgaver søkes Oslohandelens Utdanningslegat søker to kandidater til masteroppgaver med tema som vil være et kompetansebidrag til norsk detaljhandel. Vi søkeretter kandidater som starter på sin masteroppgave... Les mer