Oslo og Akershus

Professor C.A. Bjerknes` Minde

De disponible midlene brukes til reisestipend til studenter ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Les mer

Oslo og Akershus

Ski kommunes støtte til allment kulturarbeid

Kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid kan gis til lokale frivillige organisasjoner i Ski kommune, med unntak av aktivitetsstøtte som også kan gis til enkeltpersoner. Tilskuddsbeløpet kan variere fra år til år og ytes innen ram... Les mer

Oslo og Akershus

Smebøls Landbrukslegat

Legatets formål er å styrke landbruksnæringens anseelse blant befolkningen, særlig i Akershus, herunder å styrke aktiviteter som tar sikte på å gi økt informasjon om landbruket, styrke samarbeidet og kontakten mellom ulike landbruks... Les mer

Oslo og Akershus

Stiftelsen Blaker Studenthjem Stipend

Stiftelsen Blaker Studenthjem har 3 formål 1. å gi individuelle tilskudd (stipend) til studiereiser og kurs, samt utplasseringer, for enkeltelever ved Høyskolen i Akershus, lokalisert på Romerike, innenfor design og forming. 2.... Les mer