Oslo og Akershus

Verftseier Christian Jensens legat

Legatet gir støtte henholdsvis til eldre i Asker, og til ungdom i Asker under utdanning. Årlig utdeling skal skje med en halvpart til hver av følgende formål: 1. Som støtte til glede og hygge til eldre som oppholder seg på ins... Les mer

Oslo og Akershus

Vestby kommunes kulturstipend

Stipend kan søkes av enkeltpersoner eller grupper som gjennom yrke eller fritid deltar aktivt i Vestby kommunes kulturliv, og/eller som har gjort seg bemerket innen sin kultur- eller idrettsgren på en måte som har eller kan få bety... Les mer

Oslo og Akershus

Wilhelmine og Chr. Samsings legat

Til ungdom fra Ullern eller omegn for videregående utdannelse. Foreldreløse barn og barn plassert i barnehjem skal ha fortrinnsrett. I særlige tilfeller ytes støtte til høyere utdannelse. Stipendiebeløp: Normalt porsjoner à kr 5.000... Les mer

Oslo og Akershus

Yrkesprisen

Bekkestua Rotary klubb ønsker å stimulere ungdom fra Bærum til å satse på en fagutdanning i arbeidslivet. Et fag- eller svennebrev er arbeidslivets garanti for en kvalitativ og god opplæring som gir en sikker inngangsbillett til nær... Les mer

Oslo og Akershus

Østre Aker og Nordstrand barnehjems legat

Til vanskeligstilt ungdom i Oslo under 25 år, fortrinnsvis fra det tidligere Østre Aker til videre utdannelse etter grunnskolen. Stipendiebeløp: Vanligvis porsjoner mellom kr 3000 og 5.000. Totalt til utdeling ca kr 60.000. Les mer

Oslo og Akershus

Ås kommunes legater

* Direktør Anders M. Brækkes legat. Til utdannelse av unge mennesker av ubemidlede foreldre, født og bosatt i giverens fødebygd Ås. * Anton Nordbys legat. Til familier som er bosatt i Nordby i Ås og som har svak økonomi. * Marie... Les mer