Asker kommunes legater

* Hagebrukskandidat Sverre Fr. Isachsens legat. Formål: Støtte til ungdom i Asker innen hage-/ gartnerutdannelse og andre relevante fagområder innen grønn sektor. Søknadsfrist: 15. september.
* Einar L. Yggeseth og hustru Signe Bleger Yggeseths legat - Hovedlegatet. Tilgodeser omsorg, spesialbehandling og etterbehandling av personer rammet av kreft, tuberkulose eller andre alvorlige sykdommer. Bidrag kan videre utdeles til enkeltpersoner eller organisasjoner som arbeider for å bekjempe og utrydde alvorlige sykdommer ved forskning og behandling, og til tiltak som har som formål å gi slike pasienter bedre livskvalitet. Dersom det mangler søknader til disse kategorier, kan søkere som lider av andre alvorlige sykdommer komme i betraktning. Personer hjemmehørende i Asker eller tiltak som kommer disse til gode er fortrinnsberettiget. Søknadsfrist: 30. september.
* Signe Yggeseth f. Bleger - Legat 1. Tilgodeser spesialbehandling, etterbehandling og omskolering av pasienter som er blitt uføre av poliomyelitt eller tilsvarende sykdom. Personer hjemmehørende i Asker eller tiltak som kommer disse til gode er fortrinnsberettiget. Søknadsfrist: 30. september.
* Signe Yggeseth f. Bleger - Legat 2. Tilgodeser hjelp blinde og vanføre. Personer hjemmehørende i Asker eller tiltak som kommer disse til gode er fortrinnsberettiget. Søknadsfrist: 30. september.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her