Augusta Sands legat

Til beste for kreftsyke med familie, bosatt i Hurdal. De tiltak som støttes skal hver for seg eller samlet bedre mottakerens situasjon fysisk og/ eller sosialt. Tiltakene kan rettes mot den enkelte kreftsyke, dennes nærmiljø og hele den aktuelle målgruppe.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her