Bente Borgen minnefond

Bente Borgens minnefond gir støtte til sosiale tiltak for:

personer som benytter tjenester innen psykisk helse i Bydel Ullern.
frivillige organisasjoner som arbeider med psykisk helse i Bydel Ullern.
midlene kan dekke utgifter til følge for aktuelle søkere.
Fondet kan ikke benyttes til å dekke utgifter som inngår i normale kommunale tjenester.

Det settes av kr 50 000,- hvert år.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her