Det Pindske og det Hogstadske legat

Deles ut i porsjoner etter legatstyrets bestemmelse til ungdom under utdanning. Gjelder bare for personer bosatt i Strømmen, Lillestrøm og Skedsmo sogn.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her