Dr. Sødrings legat

For evnerik ungdom i Ås og Vestby. Berettiget til stipend er bare den som er i gang med yrkesutdanning og som ikke umiddelbart står foran sin avsluttende eksamen. Stipend til ungdom i grunn- og videregående skole gis ikke. Det legges liten eller ingen vekt på økonomi. Stipendbeløp: Porsjoner på ca. kr. 10 000, totalt til fordeling ca. kr. 300 000. I unntakstilfelle gis også høyere beløp.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her