Energiforbedring gjennom FoU og pilotprosjekter

Har du et godt prosjekt som ikke passer inn i den ordinære støtteordningen, kan du søke tilskudd dersom prosjektet kan bidra til

-økt energiøkonomisering
-minske lokal luftforurensing
-lavere klimagassutslipp

Tiltakene må gjelde i Oslo.En viktig hensikt med forskning og utvikling (FoU) og pilotprosjektene er at kunnskapen og erfaringen som kommer fra disse prosjektene skal komme andre aktører i Oslo til gode. Hovedmålet med støtten til FoU-prosjekter er:

-å gjøre morgendagens løsninger til dagens løsninger, ved å vise fram nye muligheter
-å øke kunnskapen hos aktører på feltet

Hovedmålet med støtten til pilotprosjekter er:

-å demonstrere ny teknologi for å legge til rette for at den tas i bruk i Oslo
-å demonstrere teknologiske løsninger eller anvendelser for at andre kan ta dem i bruk

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her