Engangstilskudd for kjøp av kompostbeholder

Du kan søke om et engangstilskudd for kjøp av kompostbeholder. Tilskuddet gjelder for kompostering av husholdningsavfall i varmisolert kompostanlegg. Komposteringen skal skje forsvarlig så det ikke oppstår problemer med skadedyr, lukt eller sigevann. Ferdig modnet kompost kan bare brukes på egen eiendom. Avfall som inneholder gift, blod, avføring, urin, kloakkslam eller stoffer som kan skade eller være til ulempe for helse og miljø, må ikke komposteres.

Tilskuddsvilkår:

Tilskuddet er en engangsutbetaling på kr 500 per beholder som kan gis til privathusholdninger, borettslag og sameier. Ved investeringene på mer enn kr 2500 dekkes 20 % av kostpris, maksimal kr 30 000.
Beholderen må være kjøpt samme år som man søker, og kvitteringen må legges ved søknaden.
Samtidig som man søker, må kontrakt med Renovasjonsetaten signeres.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her