Etableringsstøtte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Barne- og ungdomsorganisasjoner under etablering kan etter særskilt søknad innvilges støtte til dette. Tilskudd gis etter en helhetlig skjønnsmessig vurdering, der organisasjonens mulighet for å utvikle seg til en framtidig mottaker av ordinær driftsstøtte vektlegges. Etableringsstøtte kan gis i inntil tre år.

Det gis ikke støtte til organisasjoner:

-som får annen kommunal støtte til ordinær drift
-med tidsavgrensede eller aksjonsrettede formål
-med idrett/sportslek, mosjon, dans eller musikk som primær aktivitetsform
-som er interesseorganisasjoner for barn og unge under utdanning
-som har aktiviteter som er tilknyttet eller integrert i utdanningstilbudenes undervisning
-som er velferdsorganisasjoner

Formål, definisjoner og vilkår er satt i forskrift vedtatt av bystyret 03.05.2006. Søkere som får tildelt tilskudd må sende inn utbetalingsanmodning av tildelte midler til Kulturetaten før stipendet utbetales. Rapport og regnskap for tildelte midler må sendes inn i etterkant.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her