Frogn kommunes legater

* Adolf Gulliksens legat for foreldreløse barn i Oslo og Frogn. Til foreldreløse, mindre bemidlede barn i Oslo og Frogn kommune. Støtten skal gis til opphold og utdannelse inntil fylte 25 år. Søknaden må inneholde en orientering om barnets og foresattes økonomiske stilling. Kopi av siste selvangivelse må vedlegges.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her