Fru Anna Collett Børs' legat

Formål: Å tilgodese eldre kvinner som er bosatt innenfor Majorstuen menighets grenser i Oslo, og som har behov for støtte til rehabilitering, rekreasjon, ferieopphold o.l.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her