Georges Sautreaus legat

Den disponible del av avkastningen anvendes hvert år som bidrag til et års opphold i Frankrike for en norsk student. Tildeling bør fortrinnsvis skje ved en rotasjonsordning mellom fakultetene ved Universitetet i Oslo.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her