Grosserer Joh Jørg Backe og hustru Thora Maries offentlige legat

Legatets netto avkastning skal disponeres til følgende formål:

1) Inntil halvdelen skal kunne anvendes til pensjonering av tidligere funksjonærer i Joh. Jørg. Backe AS med minst 10 års ansettelse før 1997, som har sluttet pga. alder eller helbredsforhold, eller deres etterlatte ektefeller. Det kommer ikke flere personer til her.
2) Den del av legatets avkastning som ikke disponeres i henhold til ovenstående skal hvert år anvendes til omsorg for eldre mennesker i Oslo kommune. Pengene skal av legatstyret stilles til disposisjon for veldedige organisasjoner som på forsvarlig måte supplerer den offentlige sosiale virksomhet fortrinnsvis gjennom oppsøkende virksomhet overfor eldre mennesker som i særlig grad har behov for bistand.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her