Handel og Kontors utdanningsfond og stipendier

For mange er utdanning et viktig virkemiddel til å stå bedre rustet i arbeidsmarkedet. Forskning viser at for framtida vil arbeidslivet stille langt større krav til formell kompetanse. For mange voksne er økonomi det som oftest stopper en videre utdanning. Handel og Kontor har to stipendordninger deres medlemmer kan søke om støtte fra:

• HKs Utdanningsfond: For de som tar helårsutdanning, fagbrev, IKT/datakurs, eller andre kortere kurs.
• HKs Stipendordning for høyere utdanning: For de som tar utdanning på universitets- og høyskolenivå, og fagskole som gir studiepoeng/fagskolepoeng. Etter gitte forutsetninger kan man få inntil kr 50.000,- i støtte til utdanning fra denne ordningen.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her