Hobøl kommunes kulturstøtte

* Kommunen har en rekke former for støtte: Grunntilskudd, tilskudd til utgifter ved leie av lokaler og anlegg, søknad om gratis leie i kommunens lokaler, tilskudd til start/reorganisering av lag/foreninger, støtte/underskuddsgaranti til kulturarrangement på lokalt, regionalt og nasjonalt plan (arrangementet må foregå i Hobøl).
* Prosjektstøtte. Alle lag og organisasjoner kan søke om midler til prosjekter. Prosjekter/tiltak som mange har glede av prioriteres.
* Lederutdanning. Kursstøtte kan tildeles ledere eller lederemner i lag som driver kulturarbeid til deltagelse på leder- og instruktøropplæring innen søkerens arbeidsområde.
* Nærmiljøtiltak. Aktiviteter som menes å tilgjengliggjøre, ta vare på og/eller forbedre sine utemiljøer.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her