J.E. Isbergs fond

Fondets formål er å yte hjelp til syke, handikappede og lidende mennesker (voksne og barn) i Oslo-området. Formålet omfatter også oppfostring og utdannelse av personer i målgruppen samt organisasjoner og institusjoner som tar sikte på å hjelpe disse.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her