Leiums legat

Formål: Yter støtte til fordel for hjerte- og lungesyke, blinde, døve og mennesker med funksjonshemning, og diakonalt menighetsarbeid for å ivareta mennesker som har kommet i en vanskelig situasjon.
Utdelinger skal fortrinnsvis skje til virksomheter og personer bosatt i Frogn kommune. Etter styrets bestemmelse kan dette utvides til Follo.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her