Munch- og Vigelandsstipend

Munch- og Vigelandsstipendet gis primært til forskning på Munch- og Vigelands kunst. Det kan også gis stipend til forskning på Oslo kommunes øvrige kunst- og kultursamlinger eller til nyskapende formidling av Munch- og Vigelands kunst.
Oslo kommunes stipendordning skal sikre kvalitet, nyskapning, forskning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet. Stipendordningen skal være til berikelse for byens kulturliv og til glede for kommunens innbyggere.

Hvem kan søke?
Forskere, kunstnere og kulturarbeidere kan søke Munch- og Vigelandstipend.
Som hovedregel kan bare enkeltpersoner motta stipend. I samarbeidsprosjekter må alle deltakerne søke separat. Kunstnergrupper som har eget organisasjonsnummer kan søke som organisasjon.

Krav til søker:
Søker skal ikke være vitenskapelig eller faglig ansatt ved hhv. Munchmuseet,Vigeland-museet eller andre kommunale kulturvirksomheter.
Søker skal minimum inneha eksamen på masternivå fra universitet eller høyskole.
Det er et vilkår for å få bli tildelt stipend at eventuelle tidligere mottatte stipendprosjekt er avsluttet og tilfredsstillende rapportert.

Søknadsbeløp:
Stipendet er på kr 100 000.

Vurderingskriterier:
• Prosjektets kvaliteter som nyskapende forskning eller forskningsformidling.
• Prosjektets gjennomførbarhet innenfor skisserte rammer

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her