Rogaland

Konsul Erik Berentsens legat B

Til fordel for ungdom født i Stavanger som vil dyktiggjøre seg til arbeid i Stavangers forretningsliv eller industri. Støtte gis ikke til grunnutdannelse. Les mer

Rogaland

Kulturstipend fra Lund kommune

* Lund kommunes kulturstipend. Primært til hjelp for kunstnere og andre kulturarbeidere i Lund til videreutvikling innen eget område og som stimulans og inspirasjon til fortsatt innsats. Stipend deles fortrinnsvis ut til enkeltperso... Les mer

Rogaland

Legat til sosiale føremål i Suldal kommune

Legatet er oppretta ved samanslåing av følgjande legat: G. G. Roaldkvams legat, Lars Jelsa 3. legat, Joakim og jensine Haugs legat, Ritlands Gåvefond og Legat for kommunalt helsetun. Legatet skal forvaltast av Suldal kommune etter d... Les mer

Rogaland

Legat til økonomisk vanskeligstilte i Eigersund

Rentene av grunnkapitalen på ca kr 900.000 skal primært deles ut til økonomisk vanskeligstilte familier og enslige i Eigersund. Forutsetningsvis vil også ungdom under utdanning som går inn under denne kategorien kunne søke. Les mer

Rogaland

Legatet for Hans Holst og Anna Eegs Minde

Formål: Legatets renteinntekt blir å anvende til beste for skolevesenet i Kopervik, dog ikke til dekning av noen del av det ordinære skolebudsjett som til enhver tid bevilges ifølge gjeldende lov. Les mer

Rogaland

Legatet for Skudeneshavn

Formål: Inntil 80 % av årlig avkastning kan utdeles til trengende enkeltpersoner eller familier i Skudeneshavnområdet. Det skal ikke foretas utdeling til personer som har sitt livsopphold dekket av egne- eller yrkespensjonsordninger... Les mer

Rogaland

Legatet til Stavanger bys vel

Legatet skal virke som inspirasjon og stimulans til nyskaping og investeringer som kommer byens innbyggere til gode. Legatets avkastning skal deles ut til allmennyttige innretninger i Stavanger kommune. Tiltakene kan være av sosial... Les mer

Rogaland

Lilly og Jacob Jacobsens legat

Legatet ble opprettet i henhold til Lilly og Jacob Jacobsens testamente av 14. september 1964. Legat skal gå til hjelp for praktisk og totalt blinde som er økonomisk vanskeligstilt. Dokumentasjon som må legges ved er: - dokumen... Les mer

Rogaland

Marie og Bjarne Rees fond til utdanning

Fondets styre ønsker å stimulere studenter til å ta høyere utdanning og deler vanligvis ut 2-3 stipender til ungdom som er i gang med studier utover bachelorgrad eller tilsvarende. Målgruppe: Studenter som er under 30 år og er hje... Les mer