Rogaland

Rogaland fylkeskommunes kulturstipend

Kulturstipend deles ut innenfor rammen av kulturseksjonens arbeidsområde og skal primært deles ut til enkeltpersoner bosatt i Rogaland. I særtilfeller kan det tildeles personer bosatt utenfor Rogaland, men som på en eller annen måt... Les mer

Rogaland

Rogaland fylkeskommunes litteraturstipend

Litteraturstipendet skal -styrke den skjønnlitterære skriftkulturen og stimulere skrivekunsten -gjøre det mulig for forfattere å skrive på heltid for en periode, eller ta del i forfatterstudier og lignende Generelt Litteraturs... Les mer

Rogaland

Rogaland Stipendfond

Stipend tildeles ut fra tjenestetid i Rogaland. Til: 1) Lærere i grunnskolen, 2) Lærere i grunnskolen ved skolekontor i spes.lærer-, konsulent- eller administrativ stilling, 3) Pensjonister fra foregående grupper, 4) Under særlige v... Les mer

Rogaland

Russenellik for trafikkskadde

Russenelliks trafikkstipend er en uforpliktende oppmuntring fra flere tusen Karmøyruss. Midlene kan brukes til hva som helst og betraktes fra vår side som en generell støtte og oppmuntring. Trafikkstipendet går ikke automatisk til... Les mer

Rogaland

Sandnes kommunes kulturstipend

Formål med kulturstipend skal være å gi støtte til unge utøvere til videre utvikling innen sitt område og stimulere til fortsatt innsats for byens kulturliv. Stipend kan søkes av unge utøvere innenfor kulturområdet som gjennom yrke... Les mer

Rogaland

Sigrid og Paul Bergelands legat

Legatets formål er til fordel for ungdom som har fullført et skoleår på Solborg folkehøgskole i Stavanger. Søkere bør ha markert seg med en positiv innsats gjennom skoleåret. Søkere må være heltidsstudenter og må kunne redegjøre f... Les mer

Rogaland

Skipsreder Kr. Høgh Herviks utdannelsesfond

Til elever som har tatt eksamen ved videregående skoler i Haugesund, fortrinnsvis til funksjonærutdannelse i rederinæring, fiskeri og handel, - i rekkefølge som her nevnt, - og/eller som stipendier for videre utdannelse av hauges... Les mer

Rogaland

Sokndal kommunes legater

*Thilda Bøes legat / John Bakke og hustrus fond. Legatene kan søkes av skoleungdom som har fullført 3-årig videre utdanning og har begynt på høyere utdanning og i tillegg bor borte fra hjemmet. Det kan søkes om legatene t.o.m. d... Les mer