Anna Sælands legat

Rentene av kapitalen skal gå til Time Bygdemuseum, medrekna Time tekniske
museum og Fotland mølle, og til gamle mennesker i Time kommune. Dersom
søkjarane ikkje er kvalifiserte til å få tilskott, kan styret gje midlar til
eldreinstitusjoner i Time kommune. Styret deler kvart år ut rentene med tre
firedeler til museet og ein firedel til gamle mennesker eller
eldreinstitusjonar. Dersom delen til gamle menneske eller eldreinstitusjonar
ikkje blir oppbrukt eitt år, kan resten setjast av til bruk neste år eller
leggjast til den frie kapitalen.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her