Bertha Berg født Randulffs legat

Legatets formål skal tjene til utsmykning og forskjønnelse av Stavanger by.
Søknaden skal inneholde (det er ikke eget søknadsskjema):
-generell informasjon om søkeren
-opplysninger om hvilket tiltak det søkes støtte til
-budsjett/oppsett over tiltakets kostnader
-søkerens regnskap for siste år

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her