Elisabeth Knutsens legat

For videregående utdannelse av evnerik ungdom hjemmehørende i Haugesund etter bestått eksamen fra 3-årig vg. skole til studieopphold v/universitet, teknisk høyskole, handelshøyskole, eller dermed likestilte vitenskaplige institutter.

Årlig utdeles ca. kr 30.–40.000 fordelt på 6–8 personer.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her