Erik, Karoline og Olga Berentsens legat

Til fordel for kulturell virksomhet – enten til enkeltpersoner eller til frivillige lag, organisasjoner og kulturinstitusjoner i Stavanger. Støtte gis fortrinnsvis til løsning av spesielle oppgaver som ikke inngår i ordinær virksomhet. Videre gis støtte til bekjempelse av kreft og til kreftsyke.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her