Hå kommunes kulturstipend

Stipend kan søkjast av personar som i yrke eller fritid driv verksemd innanfor det utvida kulturområdet. Stipendet kan ikkje nyttast til å finansiera ordinær skulegang. Finansiering av større utstyr som instrument, idrettsapparat o.l. fell òg utanfor ordninga. Søknad om kulturstipend skal innehalda prosjektbeskrivelse samt budsjett for gjennomføringa. Stipendiaten skal innan 4 veker etter at stipendet er brukt, gje ein skriftleg rapport til utval for levekår om korleis stipendet er nytta. Stipendet må takast i bruk innan 12 månader etter tildeling. Kommunalt kulturstipend vert lyst ut 1. mars kvart år.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her