Johannes og Enny Johnsens fond til utdanning

Av fondets renteinntekter skal det hvert år utdeles tre like stipend til arbeiderungdom til deres utdanning/studier. Stipendets størrelse varierer fra år til år.
Målgruppe:
Fondet er rettet mot barn av foreldre i lavlønnsyrker.
Målgruppe:
Søkerne må være under 30 år og være i gang med utdannelsen som det søkes støtte til.
Dette legatet ble opprettet av paraplymaker Johannes Johnsen, som både har vært ordfører og finansrådmann i Stavanger. Han døde 12. oktober 1959.
Legatstyre består av tre medlemmer, hvorav ett medlem oppnevnes av LO i Stavanger og omegn, ett medlem av Stavanger arbeiderparti og ett medlem oppnevnes av Stavanger Bystyre.
Det må søkes på eget søknadskjema som finnes på kommunens nettsider. Søknadsfristen er 30. april. Følgende papirer må vedlegges søknaden: Studiebevis, vitnemål fra videregående skole, karakterutskrift fra universitet eller høgskole, eventuelle attester samt siste skatteoppgjør. (Skatteoppgjør og likningsutskrift må også vedlegges for eventuell ektefelle/samboer.)


Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her