Karmøy kommunes kulturstipend

Karmøy kommune - Hovedutvalg oppvekst og kultur – kan årlig dele ut inntil 3 kulturstipend til fortrinnsvis sang, musikk, idrett, kunst og kultur.
Stipendet tildeles til personer/grupper som bor eller har tilknytning til Karmøy kommune.
Stipendene kan brukes til videreutdanning, deltakelse på seminar og kurs, studiereiser, treningsleirer, deltakelse i konkurranser eller formidlingsprosjekt.
Det står fritt opp til hovedutvalget å vurdere hvorvidt det skal utdeles stipend og hvor mange det enkelte år.
Det skal sendes rapport til hovedutvalg oppvekst og kultur om hvordan stipendet er benyttet innen ett år etter vedtaket. Rapporten skal inneholde litt om utbytte og erfaringer i forbindelse med bruken av stipendet. Stipend som ikke blir benyttet kan kommunen kreve tilbakebetalt.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her