Kjell Arholms minnestipend

For lærere og andre tilsatte i de videregående skolene i Rogaland. Også andre personer i fylket som er opptatt av og engasjert i utdanning og opplæring kan søke. Formålet er å studere videregående opplæring i utlandet, fortrinnsvis Europa.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her