Rogaland fylkeskommunes kulturstipend

Kulturstipend deles ut innenfor rammen av kulturseksjonens arbeidsområde og skal primært deles ut til enkeltpersoner bosatt i Rogaland. I særtilfeller kan det tildeles personer bosatt utenfor Rogaland, men som på en eller annen måte er knyttet til fylket og kan forventes å kunne gjøre en innsats for fylkets kulturliv.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her