Sandnes kommunes kulturstipend

Formål med kulturstipend skal være å gi støtte til unge utøvere til videre utvikling innen sitt område og stimulere til fortsatt innsats for byens kulturliv.
Stipend kan søkes av unge utøvere innenfor kulturområdet som gjennom yrke eller fritid deltar aktivt i kommunens kulturliv. I søknad om stipend må det opplyses om hva stipendet skal brukes til, kostnadsoverslag og tidligere mottatte stipend. Stipendet skal brukes i samsvar med opplysningene gitt i søknaden senest et år etter utdelingen. Dersom endrede forutsetninger fører til at stipendet ikke kan benyttes som forutsatt, kan kultursjefen godkjenne endrede tidsplaner eller andre mindre endringer i planene for bruk av tildelt stipend. Det gis ikke stipend til opplæringstiltak som er berettiget stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Søknadsfrist: 1. mars. Hvert år tildeles ett eller flere stipend. Dersom flere personer samlet søker stipend til samme formål, kan et stipend deles mellom personene. Utvalg for kultur og oppvekst tildeler kulturstipendene på bakgrunn av kultursjefens innstilling. Skriftlig rapport legges frem for utvalg for kultur og oppvekst senest 6 md. etter at stipendet er brukt. Ubrukte midler skal tilbakebetales.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her