Sokndal kommunes legater

*Thilda Bøes legat / John Bakke og hustrus fond.
Legatene kan søkes av skoleungdom som har fullført 3-årig videre utdanning og har begynt på høyere utdanning og i tillegg bor borte fra hjemmet.

Det kan søkes om legatene t.o.m. det året søkeren fyller 29 år. Sosialt vanskeligstilte søkere som bor hjemme kan også komme i betraktning.

* Gunnar og Gjertrud Egelands stiftelse
Legatet kan søkes av studerende ungdom som utdanner seg på høyskole eller universitet og som er hjemmeværende / oppvokst i Sokndal kommune.

* Lars Løvaas og hustru Annes fond
Legatet kan søkes av ungdom tilhørende i Sokndal kommune som har mistet far eller mor, og som tar videregående utdanning etter grunnskole.

Legatet dekker dokumenterte utlegg til skolemateriell. Aldersgrense: t.o.m. fylte 20 år ved skoleårets begynnelse.

*Hornelands legat
Legatet kan søkes av studerende ungdom bosatt i tidligere Sogndal ladested.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her