Soknepresten i Vår Frelsers menighets legater

* H.M. Wrangell og hustrus legat. Til videre utdannelse av ubemidlede unge over 16 år hjemmehørende i Haugesund. Stipendiebeløp: Tilfordeling totalt ca kr 15.000. Søknadsfrist: Primo desember. * Fru Louise Stolt Nielsens legat. Til trengende bosatt i Haugesund. Søknadsfrist: Primo april.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her