Stavanger Arbeidsskoles legat til lærlinger og til støtte for barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter

Legatets formål er tredelt:
- Å gi stipend til lærlinger som i løpet av læretiden eller umiddelbart etter avlagt fagprøve vil videreutvikle seg og sitt lærefag gjennom faglige studier og/eller praksis i andre land eller annen type faglig videreutdanning.
- Å gi stipend til lærlinger som har det spesielt vanskelig økonomisk fordi de pga. læreplassen ikke lenger kan bo hos foreldre eller er i en situasjon der de har forpliktelser overfor egen familie.
- Å gi støtte til barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter i regi av frivillige organisasjoner eller tilsvarende aktiviteter i offentlig regi.
Søker må ha vært registrert i Stavanger Folkeregister minimum de siste tre årene.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her