Stavanger Vanførelags Legat

Funksjonshemmede (bevegelseshemmede vil bli prioritert), deres organisasjoner, samt deres pårørende kan søke. Sykehus og andre helseinstitusjoner samt humanitære organisasjoner kan også søke. Mottaker må være bosatt eller ha sin aktivitet i Rogaland. Utdeling er avhengig av legatets avkastning hvert år og ev. hvor mye avgjøres i styremøte i slutten av september hvert år. Annonsering skjer vanligvis medio oktober i Stavanger Aftenblad, Dalane Tidene og Haugesund Avis. Styret gjennomgår søknadene etter denne tid og har i utgangspunktet et ønske om å utbetale eventuelle midler før jul.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her