Suldal kommunes utdanningslegat

Legatet er oppretta ved samanslåing av følgjande legat: Anna Barkelands legat, Rasmus Larsen Vashus og Britha Rasmusdotter Vashus legat, G.G. Roaldkvams legat, Lars Jelsa 3. legat, Hans Høines og kona Anna Tormodsdatter sitt legat, Ole Aas' legat, Olav Vinjes legat for teknisk utdanning, Borghild Nilsdatter og lærar Torbjørn T. Bråtveits minnefond, og Kjistina og Bastian Løynings legat. Til stipend for skuleungdom som er heimehøyrande i Suldal kommune. Den summen som er til rådvelde vert fordelt mellom ungdom som tek utdanning ved høgskular og universitet. Grunnkapitalen, kr. 1.740.000 skal plasserast i bank, og det skal sytast for at avkastinga til einkvar tid vert størst mogleg.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her