Sør-Trøndelag

Adolf Øiens Fond

Adolf Øiens Fond består av 4 selvstendige stiftelser. Hver stiftelse har et styre på 5 medlemmer. Fondene har en samlet forvaltningskapital på ca. 400.000.000,- NOK. *Adolf Øiens Fond for Næringsutvikling. Stiftelsen har som fo... Les mer

Sør-Trøndelag

Arild og Emilie Bachkes fond

Til støtte for kulturelle, humanitære og allmennyttige formål i Trondheim og Trøndelag, med unntak for reiseformål og klart driftsrelaterte aktiviteter. Støtte gis ikke til enkeltpersoner. Årlige utdelingsbeløp varierer. Les mer

Sør-Trøndelag

Astri Aasens gave

Legatet, som er tilknyttet Stiftelsen Trondhjems Kunstforenings Legater, utdeler stipend til ungdom med spesielle anlegg for tegning og kunstmaling, fortrinnsvis kvinner. Les mer

Sør-Trøndelag

Bjugn kommunes legater og stipend

* Bjugn kommunes legat til verdig trengende formål. Støtte til verdig trengende og verdig trengende formål i Bjugn kommune. Legatet er slått sammen av 12 mindre, lokale legater og styret avgjør fra år til år forutsetningene for å f... Les mer

Sør-Trøndelag

Folldal kommunes kulturpris

Folldal kommunes kulturpris består av et pengebeløp på kr. 5.000,- samt et diplom. Kulturprisen deles ut til personer, lag og foreninger som har utmerket seg ved en fortjenestefull innsats for kulturlivet i Folldal. Prisen deles p... Les mer

Sør-Trøndelag

Haldo Larsen Tisløvøren og hustru Olaugs legat

Rentene av kapitalen anvendes til hjelp for verdig trengende innen Melhus kommune, som på grunn av lang sykdomsperiode får uventede store utgifter som ikke dekkes av det offentlige. Fortrinnsvis til tuberkuløse syke. Les mer

Sør-Trøndelag

Holtålen kommunes legater og stipend

Kulturpris: Kulturprisen kan deles ut til enkeltperson, samarbeidspartnere, lag, foreninger eller institusjoner som har tilknytning til kommunen, og som har utmerket seg innen det utvidete kulturbegrepet. Både enkeltpersoner og org... Les mer

Sør-Trøndelag

Hornemanns legat

Fra sogneprest Reidar Hornemann og hustrus legat blir det hvert år delt ut midler til trengende blant presters etterlatte i Trøndelag, og først og fremst til deres enker og barn. Midler kan også deles ut til kurs-, opplærings- og ut... Les mer

Sør-Trøndelag

Håndverkerforeningen i Trondheims legatmidler

* Håndverkerforeningens Understøttelseskasse, N.H. Schælbergs gave, Alb. Emil Kocks gaver, C.F. Haaves gave. * Frøknene Petra og Karoline Kochs legat. Utdeles til eldre trengende enker etter og døtre av håndverksmestre i Trondheim.... Les mer