Sør-Trøndelag

Kulturlegat for Trondheim

Kulturlegat for Trondheim deles ut til personer og institusjoner til kulturelle formål innenfor Trondheim kommune. Som kulturelle formål regnes også arbeid knyttet til kirke, religiøse og humanitær virksomhet, opplysningsvirksomhet,... Les mer

Sør-Trøndelag

Lundgreen Enkes Fond

Stiftelsens deler ut studentstipend og støtte til vitenskapelig arbeid innen kjemi og kjemisk teknologi ved NTNU. Les mer

Sør-Trøndelag

Malermester Hans Petter Melgaard og fru Mariths legat

Til ungdom mellom 16 og 23 år innen gamle Orkanger kommunes grenser som søker stønad for opplæring i et håndverk og som er kommet inn på en yrkesfaglig studieretning. Ligningsattest fra forsørger og evt. egen ligningsattest må vedl... Les mer

Sør-Trøndelag

Marie Bachkes reiselegat for ungdom

Til ungdom (maksimumsalder 30 år) fra Trondheim og omegn, for reise og opphold i utlandet for videreutdanning og/eller erverv av erfaring som kan anvendes hjemme i nærings- eller annen virksomhet. Også søknader basert på praktiske f... Les mer

Sør-Trøndelag

Marit og Ola E. Køllens legat

Velferstiltak og aktiviseringstiltak for eldre som bebor eldreboliger i Flå eller eldre som deltar i velferds- eller aktiviseringstiltak i tilknytning til eldreboligene i Flå. Les mer

Sør-Trøndelag

Midtre Gauldal kultur- og opplæringsutvalgs stipendier

* Kulturstipend. Til hjelp for å utføre ønskede og betydningsfulle oppgaver til beste for lokalsamfunnet og mottakeren selv. Stipend kan tildeles enkeltpersoner, samarbeidsprosjekter, foreninger eller institusjoner. Søknaden må inne... Les mer

Sør-Trøndelag

Midtre-Gauldal kommunes legater

* Legat for Støren og Soknedal: Legatmidlene kan brukes til samfunnsnyttige formål, helsefremmende arbeid, fysisk miljø, utsmykning samt tiltak for barn og unge. Tiltakene må være ekstraordinære tiltak som ikke inngår i daglig dri... Les mer