Sør-Trøndelag

Musikernes Fellesorganisasjon Trøndelag (MFOT)

* Jac. og Mathilde Maliniaks minnefond, Fondets avkastning skal kun anvendes til stipendier for unge strykere, fortrinnsvis fiolinister med tilknytning til Trondheim og Trøndelag. Utdeling vanligvis hvert 2. år. Det deles ut 1 stipe... Les mer

Sør-Trøndelag

Norges Rederiforbunds fond ved NTNU

Til utstyr og forskningsoppgaver ved Institutt for marin teknikk, NTNU, samt til reisestipend for dyktige studenter og vitenskapelig personell ved instituttet. Les mer

Sør-Trøndelag

Oddmund Eggens minnefond

Legatets formål er å støtte enkeltpersoner, grupper og foreninger med tilknytning til Lundamo i Sør-Trøndelag, med virkefelt innenfor sang og musikk, teater, drama og idrett. Slektsbånd til og med søskenbarn til styremedlemmer er av... Les mer

Sør-Trøndelag

Orkdal kommunes legater

* Anders Henriksen Kaarmos legat. For bekledning av fattige skolebarn i Orkdal og Orkland kommuner. * Hans Bendixen Wilmanns legat. For fattige barn og forebygggende arbeid blant barn og unge på Orkanger. * Fredrik Rømmesmo og hus... Les mer

Sør-Trøndelag

Rissa kommunes legater

* Martin L. Aus legat Det kan innvilget stipend fra legatet til ungdom fra Rissa kommune (innenfor tidl. Rissa kommunes grenser) som tar praktisk eller teoretisk utdanning utenfor kommunen. Søknaden må innholde opplysninger om... Les mer

Sør-Trøndelag

Røros kommunes Bergstadstipend

Kan søkes av kunstere og forskere som gjennom sitt arbeid, kontinuerlig eller prosjektrettet, er knyttet opp til Rørosdistriktet. Søknaden skal inneholde opplysninger om hvilke relasjoner søkeren gjennom sitt arbeid har til Rorosdis... Les mer

Sør-Trøndelag

Selbu kommunes legater

Velferdslegatet. Formålet for det nye Velferdslegatet er som følger: Gi økonomisk støtte til trivsel og velferdstiltak for fysisk og psykisk handikappede og eldre i Selbu. Som søknadsberettigede anses ideelle lag og organisasjone... Les mer

Sør-Trøndelag

Stiftelsen Midnor Besitek

Stiftelsen Midnor Besitek har som formål å bidra til et forsvarlig beredskaps- og sikkerhetsnivå innen det offentlige næringslivet. Stiftelsen er medeier i selskapet Falck Nutec Trondheim AS, som er et selskap i Falck Nutec-gruppen... Les mer

Sør-Trøndelag

Stykjunker J.M. Moe og hustru Sigrid Moes legat

Formål: Understøttelse til kvinder av Trondhjem by. Kvinner over 60 år vil bli foretrukket. Unge kvinner som er aktive i kirkelig virksomhet kan også søke, samt instanser som driver diakonal virksomhet. Les mer