Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag fylkeskommunes idrettsstipend for ungdom

* Idrettsstipend for ungdom Sør-Trøndelag fylkeskommune deler ut en nærmere fastsatt sum til stipend til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte innen idretten i alderen 15-22 år. Søkerne må være bosatt i Sør-Trøndelag eller s... Les mer

Sør-Trøndelag

Søstrene Ulstads legat

Til trengende enker og ugifte damer som er hjemstavnsberettiget i Trondheim. Det deles ut porsjoner à kr 750. Les mer

Sør-Trøndelag

Tilskudd til aktiviteter for barn og unge

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at barn og unge i Trondheim får delta i meningsfulle og kompetansegivende kultur- og fritidsaktiviteter, som samtidig fremmer demokratiske verdier. Hvilke aktiviteter prior... Les mer

Sør-Trøndelag

Torstein Erbos Gavefond

Utdeling til allmennyttige formål, herunder støtte til forskning, kunst og vitenskap. Stiftelsens utdelinger skal fortrinnsvis komme formål og institusjoner innen Sør-Trøndelag til gode. Utdanningsstipend gis ikke. Årlige utdelinge... Les mer

Sør-Trøndelag

Trondheim kommune - fritidskulturlivet

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle det lokale frivillige kulturlivet. Midlene skal brukes til prosjekter og åpne arrangement i Trondheim. Hvilke aktiviteter prioriteres Arrangement som er åpne for pub... Les mer

Sør-Trøndelag

Trondheim kommunes kulturstipend

Kulturstipendet skal gå til enkeltpersoner som er registrert bosatt i og som har sitt virke i Trondheim. I spesielle tilfeller kan også stipend gis til grupper/organisasjoner, men da ikke som tilskudd til ordinær drift eller organis... Les mer

Sør-Trøndelag

Trondheim kommunes legater

* Sosiallegatet. For økonomisk vanskeligstilte enslige og familier i Trondheim. * Barnelegatet. For økonomisk vanskeligstilte under 18 år. Foresatte kan søke for barn de forsørger. * Utdannelseslegatet. For økonomisk vanskeligsti... Les mer

Sør-Trøndelag

Trondhjems Stipendiefond

Fondet er en sammenslutning av Trondhjems Stipendiefond (opprettet av Karen og Adolf Øien), Rolf I. Halseths Iegat, Ole Dahls legat, Tobias Lunds legat, Ivar og Lilla Johnsens legat tidligere Trondheim Kjøpmannsforenings legat og Tr... Les mer

Sør-Trøndelag

TrønderEnergifondet

Har du en idé til en kulturaktivitet men mangler penger til å komme i gang? Er er du allerede i gang men ønsker hjelp til å utvikle deg videre? Her kan du søke støtte og få hjelp til å realisere idéene dine! Formål Tilskuddsordn... Les mer