Sør-Trøndelag

Waisenhusstiftelsen

Waisenhusstiftelsens formål er å støtte tiltak for barn og ungdom i Trondheim som har sosiale problemer, herunder også forebyggende og holdningsskapende tiltak. Økonomisk støtte fra stiftelsen bør gå i regi av organisasjoner/institu... Les mer