Adolf Øiens Fond

Adolf Øiens Fond består av 4 selvstendige stiftelser. Hver stiftelse har et styre på 5 medlemmer. Fondene har en samlet forvaltningskapital på ca. 400.000.000,- NOK.

*Adolf Øiens Fond for Næringsutvikling. Stiftelsen har som formål å bidra til etablering og utvikling av næringsvirksomhet i Trondheim og omegn. Målgruppen for stiftelsen er enkeltpersoner og virksomheter etablert av personer som har fullført mastergradsutdannelse innen økonomi og/eller teknologi, primært fra NTNU. Mottakerne skal videre ha en slik tilknytning til Trondheim og omegn at tildelinger antas å ville få ringvirkninger for byen og omegn.

*Adolf Øiens Fond for Allmennyttige Formål. Stiftelsen har som formål å yte donasjoner til (a) religiøse, kulturelle og allmennyttige formål og (b) kunst og kultur. Målgruppen for donasjoner etter punkt (a) er Røde Kors, Sanitetsforening, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap i Trondheim, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondhjems Kunstforening og Svenske Kyrkan, samt andre ikke navngitte mottakere som representerer formålene etter punkt (a), herunder barn, dyrebeskyttelse, helse- og omsorg, eldre, kirkelige formål, kultur, idrett, park og annen utsmykning av byen. Målgruppen for donasjoner etter punkt (b) er kunst og kultur, herunder studieformål for unge kunstnere, debut- eller presentasjonskonserter for pianister, musikklivet og her særlig orkestral musikk, samt yrkespianister over 50 år. Det er videre en forutsetning at mottakere av utdelinger har en tilknytning til Trondheim og omegn slik at tildelinger antas å ville få ringvirkninger for byen og omegn.

*Adolf Øiens Fond for Økonomisk Utdanning. Stiftelsen har som formål å støtte den videre utviklingen av en merkantil høyere utdanning på mastergradsnivå i økonomisk administrative fag i Trondheim, i samsvar med Nasjonal Råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) sine anbefalinger for utdanningsinstitusjon og fagkrets. Målgruppen for utdelinger fra stiftelsen er
NTNU-Handelshøyskolen, herunder skolen, lærekrefter, forskning, studenter, alumni, så vel som emeriti. Utdelinger kan skje som tilskudd til driftsrelaterte tiltak, særskilte prosjekter og/eller reisestipender. Mottakere av utdelinger fra stiftelsen skal ha en slik tilknytning til Trondheim og omegn at tildelinger fra stiftelsen antas å ville få ringvirkninger for byen og omegn.

*Stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem. Stiftelsen har som formål å engasjere seg i og støtte ulike former for eldreomsorg, i Trondheim og omegn. Stiftelsens aktiviteter og eventuelle tildelinger innen rammen av formålet, skal direkte eller via støtte til organisasjoner, tilgodese personer over 60 år. Mottakerne skal ha en slik tilknytning til Trondheim og omegn, at aktiviteten eller tildelingen kan antas å få ringvirkninger for byen og omegn.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her