Hornemanns legat

Fra sogneprest Reidar Hornemann og hustrus legat blir det hvert år delt ut midler til trengende blant presters etterlatte i Trøndelag, og først og fremst til deres enker og barn. Midler kan også deles ut til kurs-, opplærings- og utdanningsformål til samme.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her