Årdal kommunes stipend

* Grunnutdanning. I dei tilfelle det er vanskeleg å rekruttera spesielle stillingar i kommunen, kan arbeidstakarar utan grunnutdanning få tilbod om 3 års utdanning på slike vilkår: Årleg stipend på inntil kr. 35 000. Bindingstid minimum 1 år og maksimum 2 år. Utgiftene vert dekka av felles opplæringspost.
* Vidareutdanning og etterutdanning. Opplæringsplan og eventuell individuell karriereplan ligg til grunn for alle typar utdanningspermisjonar. I desse planane er det lista opp ulike opplærings- og utviklingstiltak. Føresetnaden for å få tildelt stipend er at utdanninga inngår som ein del av den tilsette sin på førehand avtalte karriereplan. Med opplærings- og utviklingstiltak meiner vi tiltak som gjer at arbeidstakaren skal halda seg fagleg ajour, tiltak som er ledd i den interne karriere/utviklingsplanlegginga, opplæring for arbeidstakarar med tillitsverv.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her