Ivar Lundes legat

Tilgodesjåast skal:
a) ungdom som har lagt for dagen særs flid og flittighet i arbeidet
sitt eller ved edrueleg, nøysam og særs pliktoppfyllande livsførsel
har skapt haldning hjå andre, eller som har synt særleg tanke og
omsut for andre menneske sitt ve og vel, eller vist sant uegennyttig
samfunnsengasjement. (den idealistiske målsetting)
b) unge med spesiell givnad og interesse for handverkskunst og
handverkstradisjonar. Det skal leggast fram plan for bruken av
tildelinga, som til dømes: læreopphald på skule eller institusjon,
utprøving av idear og oppfinningar, søknad om patent eller
mønstervern, skiping av eiga verksemd, (tradisjonsmålsettinga). Kan
og søke institusjonar som driv forskning i norske
handverkstradisjonar, og fornying i tilverking, bruk og markedsføring
av slike produkt.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her