Telemark

Farver Th. Dahls legat

Midler fra legatet kan utdeles til ungdom i Skien kommune som har spesielle anlegg, interesse og begavelse for å utvikle sin sangstemme under kyndig veiledning. Les mer

Telemark

Gunda Marie og Anton Røstads legat

Ungdom i Bø og Drangedal kommunar har høve til å søkje om stønad fra ovannevnte legat. Det ytast bare stønad til utdanning etter avslutta vidaregåande skule, og fyrst og framst til utdanning innanfor fagkrinsen realfag/estetiske fag... Les mer

Telemark

H.H. Leikvangs legat

Til utdannelse innen jord- og skogbruk. Søker må være bosatt i Sauherad kommune. Stipendiebeløp ca kr 3–5.000. Les mer

Telemark

Halvor N. Breilands legat

Til utdanning for ungdom busett i Høydalsmo sokn. Stipendiebeløpet på ca kr 20.000 blir fordelt annan kvart år på alle søkarar som oppfyller vilkåra. Les mer

Telemark

Hans N. og Amalie Heisholts legater

* Hans N. og Amalie Heisholts legat til støtte for eldre trengende. Formål: Å dele ut pengebidrag til eldre og trengende innen det området som omfattes av tidligere Holla kommune. Utdelingen skal etter styrets skjønn omfatte så mang... Les mer

Telemark

Hjartdal kommunes utdanningslegat

Legat til utdanning skal gå til ungdom frå Hjartdal kommune etter behovsprøving som tek vidaregåande utdanning. Årleg delast ut 90% av renter på innskotsbeløpet. Les mer

Telemark

Hovin kulturfond

Formål: å støtte gode kulturelle tiltak av enhver art i Hovin sogn. Lag/foreninger kan søke. Les mer

Telemark

Høens legat

Formål: å støtte Frelsesarmeens sosiale arbeid i Bamble kommune, først og fremst privatpersoner i en vanskelig økonomisk situasjon. Alle søkere må være bosatt i Bamble, og søknaden må dokumenteres. Les mer

Telemark

Jamsgards legat

Til ungdom frå gamle Vinje kommune som tek vidareutdanning utover vidaregåande skule. Samla stipendsum ca kr 20.000 kroner. Stipendet blir delt ut kvart 5. år. Neste gong i 2015. Les mer