Telemark

Peder Jensens Minnefond

Til ungdom fra Kragerø som har vist interesse og anlegg for handel, og som ønsker å utdanne seg videre i faget, men som ikke makter å finansiere utdannelsen. Utdeling hvert 2. år Stipendiebeløp: Ca kr 10.000 til fordeling. Les mer

Telemark

Porsgrunn kommunes støtteordninger

* Arrangementstilskudd. Arrangører av åpne, allmenne kulturarrangementer i Porsgrunn kan søke kulturavdelingen om et arrangementstilskudd. * Idrettsstipend. Stipendet skal ha som formål å motivere og stimulere til videreutvikli... Les mer

Telemark

Skien kommunes legater

* Skien skolelegat til utdanning. Legatet er et resutat av en sammenslåing av 15 legater. Formålet er å gi støtte til utdanning til evnerik ungdom hjemmehørende i Skien, som ønsker å videreutdanne seg. I tillegg skal det til Frelses... Les mer

Telemark

Skien Musikkråds utdanningsstipend

Skien Musikkråds Utdanningsstipend kan søkes til utdanning eller etterutdanning, ut over videregående skole, innen kategorien musikk (som dekker aktivitetene til medlemslagene, slik som dans, sang og musikk). Kriterier: Stipende... Les mer

Telemark

Telemark fylkeskommunes kulturstøtte

* Kunstnerstipend. Det deles ut omkring 5 kunstnerstipend à kr 20.000. De kan søkes av kunstnere innen alle kunstarter, f.eks. musikk, dans, teater, litteratur, fotografi, billedkunst og kunsthåndverk. Søkeren må bo i eller ha annen... Les mer

Telemark

Telemark fylkeskommunes toppidrettsstipend

Telemark fylkeskommune lyser ut 3 toppidrettsstipend til utøvere i individuelle idretter. Størrelsen på stipendet kan variere fra kr 20.000–50.000. Søkeren må være fra Telemark, fortrinnsvis representere en klubb fra Telemark, væ... Les mer

Telemark

Tilla og Oles legat og Gudrun Hovdes legat

Føremål: Å fremja småbruksnæringa og kulturlivet i Hjartdal kommune. Delast ut til personar eller lag som er heimehørande i Hjartdal kommune. Ein legg vekt på å styrke interessa for lokalhistorie, for kulturarven i ord og tonar, ku... Les mer