Telemark

Tinn kommunes legater

* Åse Roes legat. Til trengende syke og gamle som har arbeidet i jord- og skogbruk i Tinn, fortrinnsvis eldre kvinner. Kopi av ligningsattest og behovsbeskrivelse bør vedlegges søknaden. * H.S. Haddelands utdanningsfond. Formål: Lå... Les mer

Telemark

Tokke kommunes kyrkje- og kulturfond

Avkastinga frå fondet på ca 2 mill kr kan nyttast til fylgjande tiltak: 1. Tilskot til særskilt kostbart utstyr og tilskot til kulturtidsskrift, bygdebøker o.l. 2. Tilskot til særskilde arrangement, tiltak eller prosjekt. 3. Stipend... Les mer

Telemark

Tokke-legatet

Tokke-legatet hev som føremål: - Å gje stipend til utdanning utover vidaregåande skule. - Å gje hjelp til eldre og andre trengjande, også til lag og foreningar som har som føremål å hjelpe eldre og andre som treng det. - Å gje... Les mer

Telemark

Aasmund Norgaards legat

Gjev stønad etter behov til vidaregåande utdanning, særleg i praktisk retning, til ungdom frå Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Skien, Tokke og Vinje kommunar. Gjev også stønad etter behov til opphald ved folkehøgskule til ungdom frå T... Les mer